Bringing together the best of two worlds Leenaers Verloop Van der Westen - communicatie en sponsoring
 
 
Home
> NEEM CONTACT MET ONS OP

BultersMekke Assistancedogs 
Deze bijzondere organisatie helpt mensen met uiteenlopende beperkingen zoals schizofrenie en post traumatisch stress syndroom door hen samen met hun hond te trainen om zo meer zelfredzaam te worden. We helpen in een pilot tien cliënten om persoonlijk geld werven voor hun training onder meer door middel van crowdfunding. 

Protestantse Kerk Amsterdam
Kerkelijke organisaties zien hun achterban en financiële support geleidelijk krimpen. PKA wil verkennen hoe een inactief deel van de achterban opnieuw betrokken kan worden. Een interne workshop en diverse panels gaven het inzicht dat meer nadruk op het maatschappelijk werk van de kerk waarschijnlijk veel ‘slapende’ leden kan activeren om donateur te worden. Kleinschalige tests volgen.

Herontwikkling van erfgoed voor huisvesting van creatieven
Stichting Atelierbeheer SLAK exploiteert ateliers en oefen- en woonruimtes voor creatieven in Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen. Slak heeft aanvullende middelen nodig om hergebruik van bijzondere gebouwen zoals een fabriek, gevangenis of seinwachterhuisje te realiseren. We hielpen bij het opzetten van een fondsenwervende strategie waarmee de organisatie zich ook extern beter positioneert en profileert.

Wat doen we

Efficiënt en resultaatgericht
We zijn goed bekend met de processen, organisatiecultuur en stakeholders in uw sector. Dat werkt een stuk sneller, efficiënter en prettiger. Onze aanpak is altijd gestructureerd, praktisch en vooral: resultaatgericht!
 
Advies en begeleiding op maat
Leenaers Verloop Van der Westen werkt op maat. Dat betekent dat we aansluiten bij uw mogelijkheden en wensen. In nauwe afstemming helpen we uw organisatie bij het werven van giften van:
 • Particulieren: grote gevers, vrienden, mecenaat, crowdfunding, nalatenschappen
 • Bedrijven: businessclubs, sponsoring door of donaties van bedrijven
 • Vermogensfondsen: fondsen van particulieren, bedrijven en overheden 
De rol die bij u past
U kunt ons aanvullend op de kwaliteiten en capaciteit in uw organisatie inzetten: als adviseur, coach, interim-manager, campagnemanager of trainer. We kunnen u van dienst zijn bij:
 • Plan en advies: de ontwikkeling van een plan van aanpak voor structurele werving of een eenmalige campagne en de inrichting van uw organisatie hiervoor.
 • Onderzoek: de toetsing van de haalbaarheid van de werving: quickscan, fondsenanalyse of compleet haalbaarheidsonderzoek.
 • Interim-management: praktische ondersteuning of interim- of campagnemanagement.
 • Training & Coaching:  van uw bestuur, directie, stafleden of Vriendenstichting.
 • Quickboost: in twee dagen een effectieve fondsenwervingsstrategie op hoofdlijnen 
 • Werving en selectie: we vinden voor uw organisatie een geschikte startende fondsenwerver die onder onze begeleiding aan de slag gaat
 • LVW trainee: we leiden enthousiaste, competente, net afgestudeerde trainees op door hen een intern opleidingstraject en coaching on the job te bieden