Bringing together the best of two worlds Leenaers Verloop Van der Westen -  communicatie en sponsoring
 
 
Home
> NEEM CONTACT MET ONS OP

Quickboost

Wilt u starten met het werven bij fondsen, bedrijven, mecenassen of vrienden? Weet u niet waar te beginnen en hoe u hen het beste bereikt? Wij maken samen met u(w) team een effectieve fondsenwervings-strategie op hoofdlijnen.

 De Geefcarrousel De Geefcarrousel Wilt u snel en praktisch aan de slag? En uw netwerk uitbreiden? De Geefcarrousel is een beproefde, efficiënte methode waarmee kleine en grote organisaties giften ( in natura) kunnen werven. We geven er regelmatig workshops over incl. praktische handleiding.  

Onderwijs vanuit de praktijk
We zijn vaste docent van erkende opleidingen zoals 3F Academy en het Vakblad Fondsenwerving en geven ook incompany trainingen. 


 

LVW Training & Coaching

Training

Fondsenwerving is een vak dat je kunt leren. In onze workshops en trainingen delen we onze kennis en ervaring en reiken bouwstenen aan om zelf aan de slag te gaan. Wij geven algemene trainingen  op gebied van sponsoring en fondsenwerving, maar verzorgen ook workshops over specifieke onderwerpen zoals sponsoring en grote giftenwerving of vaardigheden zoals de geefvraag stellen.  Daarnaast verzorgen wij trainingen en workshops op maat voor koepelorganisaties, congressen en individuele organisaties in cultuur, zorg en andere sectoren. De adviseurs van LVW zijn docent bij 3F Academy en bij het workshop programma van VFW Vakopleidingen Fondsenwerving.
 
Coaching

Wij coachen mensen in diverse functies binnen organisaties bij hun fondsenwervingstaken. Dat kan de medewerker fondsenwerving zijn, maar ook de directeur, bestuursleden of een team. Een coaching traject kan algemeen zijn, bijvoorbeeld als fondsenwerving een nieuwe vakgebied is of het management team tot een gezamenlijke visie en aanpak wil komen. Maar we begeleiden bijvoorbeeld ook fondsenwervers die voor een groot project een aantal specifieke partners willen werven om dat traject heel concreet in te vullen. 

Een coaching traject kan regulier worden ingepland, maar kan ook op basis van een “strippenkaart” worden ingevuld waarbij men een vooraf afgesproken aantal coaching sessies gedurende een bepaalde periode naar behoefte kan inzetten. 

CRKBO-registratie 

Leenaers Verloop Van der Westen is als opleider geaudit en geregistreerd door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Dat betekent dat onze trainingen in sommige gevallen vrijgesteld zijn van BTW.