Voorbeeldcases

Fondsenbijdragen voor innovatieve projecten van De Lindenberg en structurele steun dankzij 400 Vrienden

De Lindenberg is het cultuurhuis van Nijmegen met de focus op cultuureducatie. De Lindenberg gelooft dat kunst en cultuur een onlosmakelijk onderdeel van de persoonlijke ontwikkeling van mensen is. Zij richten zich dan ook met nadruk op publiek in de meest diverse zin van het woord en had hiervoor goede plannen, maar onvoldoende budget en kennis en capaciteit om de werving te verzorgen. Daarom ging Roos Ticheler er eind 2018 aan de slag. In overleg met de verschillende projectteams heeft zij de fondsaanvragen verzorgd voor vijf verschillende projecten. In totaal zijn er bijdragen van 22 fondsen toegezegd. Een mooi voorbeeld van een innovatief project dat daarmee is gerealiseerd is een samenwerking tussen De Lindenberg en Radboudumc, waardoor patiënten en hun naasten kunst- en cultuurlessen kunnen volgen in het ziekenhuis. In 2020 is ook LVW Trainee Mettina Bleker gestart bij De Lindenberg. Zij wordt door Roos on the job begeleid tot een veelzijdig fondsenwerver. Dit jaar is een plan voor het opzetten van een vriendengroep ontwikkeld. Mettina heeft hiervoor een telemarketing campagne voorbereid en ondersteund.  Inmiddels heeft De Lindenberg 400 Vrienden mogen verwelkomen, die de organisatie juist in deze lastige coronatijd willen steunen.Hofvijverkring voor het Utrecht Universiteitsfonds opgericht

Fusien Verloop vervulde van 2013 tot 2015 de rol van manager development bij het Utrechts Universiteitsfonds. Zij ondersteunde onder meer de oprichting van een alumnigeefkring van Haagse alumni, was betrokken bij het opzetten van meerdere Fondsen op Naam en een netwerk voor vrouwelijke hoogleraren en topvrouwen die aan de Universiteit van Utrecht hebben gestudeerd.

In 2014 nam een aantal actieve alumni van de Universiteit Utrecht het initiatief om een fondsenwervingsactie onder mede-alumni uit Den Haag en omgeving op te zetten om bij te dragen aan de groei en bloei van hun alma mater. Met ondersteuning van het Utrechts Universiteitsfonds werd voor het model van een geefkring gekozen.

De initiatiefnemers van de kring kozen zelf uit een aantal door het Universiteitsfonds geselecteerde projecten, het wetenschappelijke project dat wordt gesteund: Regeneratieve Geneeskunde. Met de steun van de Hofvijverkring kan ieder jaar een buitenlandse toponderzoeker naar de Universiteit Utrecht worden uitgenodigd die zijn kennis kan delen met Utrechtse onderzoekers en de reputatie van de UU op dit terrein kan versterken in het internationale wetenschappelijke circuit. Door een specifiek project te steunen, bouwen de donateurs niet alleen een persoonlijke relatie op met de universiteit en de wetenschapper(-s) van hun keuze, maar verstevigen zij ook hun onderlinge band als Haagse alumni.

Als dank voor hun bijdrage ontvangen de leden van de Hofvijverkring een aantal privileges, waaronder een jaarlijks diner exclusief voor leden waar de voortgang van het onderzoeksproject door een van de betrokken wetenschappers wordt gepresenteerd en een kennismaking met de ‘visiting scientists’. Het doel om in de campagneperiode minimaal € 125.000 bij elkaar te brengen is gerealiseerd en ook na afloop kwamen er nog steeds enthousiaste leden bij.De Nationale Opera en het major donor programma

We hebben De Nationale Opera ondersteund bij de doorontwikkeling van het major donor programma. In 2016-2017 was Fusien Verloop als interim-manager major donors betrokken bij zowel de strategieontwikkeling als de praktische uitvoering. De werkzaamheden varieerden van de organisatie van het jaarlijkse Opera Diner, het jaarlijkse wervingsevent voor grote giften tot het ontwikkelen van een nieuw major donorprogramma. Ook was Fusien tijdens deze periode relatiemanager voor de grote donateurs van de opera en heeft zij ondersteund bij het opzetten van het Opera- en Balletfonds, de nieuwe fondsenwervende stichting van de Nationale Opera en Ballet.Kunst3 pilot Amsterdams Fonds voor de Kunst en Voordekunst

Fusien Verloop en Marischka Leenaers begeleiden de pilot Kunst³ die eind 2017 door het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) in samenwerking met Voordekunst is gelanceerd. Met deze pilot onderzoeken AFK en Voordekunst de mogelijkheden om met name kleinere culturele initiatieven te helpen om sponsoren aan zich te binden en crowdfunding binnen te halen. Het fonds ziet dat er grote behoefte is om breder te worden gefinancierd, nieuwe bronnen aan te boren en nieuw publiek te bereiken. De pilot Kunst3 geeft een aantal organisaties de kans om aan de slag te gaan met sponsoring en crowdfunding.

We geven workshops sponsoring en advies bij de werving. Daarnaast waren we medeorganisator van de pitch-middag waar de deelnemers hun plannen mochten pitchen voor vijf Amsterdamse bedrijven en ondernemers.Koninklijk Concertgebouw Orkest zoekt nieuwe, jonge donateurs

Het Koninklijk Concertgebouworkest is geliefd in binnen- en buitenland. Het orkest heeft een grote groep trouwe donateurs verenigd in het Gouden Gilde. Om ook nieuwe, jonge donateurs meer bij het orkest te betrekken is in 2018 een nieuwe schenkingsstructuur geïntroduceerd met verschillende groepen met ieder hun eigen privileges.  Marischka Leenaers was als interim projectmanager betrokken bij de introductie van de nieuwe geefstructuur en de communicatie daarover met verschillende doelgroepen. In 2016 vervulde zij de positie van manager fondsenwerving toen het orkest op zoek was naar een nieuwe vaste manager.

Marischka: ”Het is geweldig om voor dit wereldberoemde orkest te mogen werken, het development team werkt net als de musici op topniveau en is zeer gemotiveerd om voldoende geld te werven voor o.a. nieuwe instrumenten, educatie, bijzondere concerten en RCO House. De donateurs houden met hart en ziel van het orkest, soms al generaties lang.”Méér Muziek in de Klas ondersteund door fondsen en bedrijven

Méér Muziek in de Klas heeft een zeer bevlogen bestuur, directie en team en een stevige missie: het realiseren van structureel muziekonderwijs voor alle 1.6 miljoen leerlingen van het basisonderwijs in Nederland voor 2021. Sofie Bienert is sinds begin 2016 actief als adviseur en interim-fondsenwerver en heeft samen met directie en bestuur de werving onder vermogensfondsen en bedrijven opgezet. Inmiddels is een aantal fondsen voor langere tijd verbonden zoals VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Zabawas en de BankGiro Loterij. Daarnaast is er projectmatige steun van bedrijven en fondsen, onder andere voor het project Digitaal Componeren in samenwerking met Samsung Nederland. Het doel spreekt aan, dat blijkt wel uit de steun die de organisatie krijgt van vele ambassadeurs uit het onderwijs, de politiek en het culturele veld en sinds kort ook de spontane giften van particuliere liefhebbers. Inmiddels is ook Charlotte van Andel actief als LVW Trainee voor Méér Muziek in de Klas.