Initiatief Nalaten & Cultuur

Nieuw: Initiatief Nalaten & Cultuur

Leenaers Verloop Van der Westen en Arjen van Ketel Legacy Fundraising gaan samenwerken om de cultuursector te versterken in hun werving van nalatenschappen. Daarvoor zijn ze het ‘Initiatief Nalaten & Cultuur’ gestart, waarmee ze een platform willen bieden om kennis en ervaring te delen, onderzoek gaan doen en trainingen, coaching en advies aanbieden.

De eerste activiteit is een driedaagse training ‘nalatenschappen werven voor cultuur’ die begin 2019 van start gaat.

Marischka Leenaers: “Ons opleidingsprogramma is een goede mix van de huidige kennis en ervaring op het gebied van nalatenschappen in combinatie met een aanpak op maat die goed aansluit bij het aanbod en het publiek in culturele sector. We richten ons op culturele organisaties die aan het begin staan van nalatenschappenwerving en meer kennis van dit deelgebied willen opdoen en een aanpak voor nalatenschappen willen ontwikkelen.”

Arjen van Ketel: “Leenaers Verloop Van der Westen en mijn bureau krijgen de laatste tijd steeds meer vragen uit de cultuursector over advies en ondersteuning rond nalatenschappen. We hebben met verschillende culturele organisaties gesproken en wij zien dat er behoefte is aan het structureel versterken van dit deel van de fondsenwerving. De culturele sector heeft veel mogelijkheden om de inkomsten uit nalatenschappen te laten groeien. Het heeft een zeer betrokken, vaak hoger opgeleid en relatief vermogend publiek en ook bijzondere mogelijkheden om contact te leggen.“