Initiatief Nalaten & Cultuur

‘Heel nuttige en inspirerende training. We hadden de eerste stappen op het gebied van nalatenschappenwerving al gezet en nu voel ik me goed toegerust om de werving doelmatiger aan te pakken’.
Janneke Barten, hoofd Fondsenwerving & Relatiebeheer Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem

Initiatief Nalaten & Cultuur

Leenaers Verloop Van der Westen en Arjen van Ketel Legacy Fundraising werken samen om de cultuursector te versterken in hun werving van nalatenschappen. Daarvoor zijn ze eind 2018 het ‘Initiatief Nalaten & Cultuur’ gestart, waarmee ze een platform bieden om kennis en ervaring te delen, onderzoek te doen en trainingen, coaching en advies aan te bieden.

De eerste activiteit was een driedaagse training ‘nalatenschappen werven voor cultuur’ die in 2019 twee keer gegeven is. Voorjaar 2020 start de volgende training.

‘Ik heb heel veel aan de cursus gehad. De balans tussen theorie en praktijk, en tussen inspiratie van andere instellingen en aan de slag gaan met je eigen plannen was uitstekend’.
Yolande Zuijdgeest, Medewerker Development & Relations Residentie Orkest

Marischka Leenaers: “Ons opleidingsprogramma is een goede mix van de huidige kennis en ervaring op het gebied van nalatenschappen in combinatie met een aanpak op maat die goed aansluit bij het aanbod en het publiek in culturele sector. We richten ons op culturele organisaties die aan het begin staan van nalatenschappenwerving en meer kennis van dit deelgebied willen opdoen en een aanpak voor nalatenschappen willen ontwikkelen.”

Arjen van Ketel: “Leenaers Verloop Van der Westen en mijn bureau krijgen steeds meer vragen uit de cultuursector over advies en ondersteuning rond nalatenschappen. We zien dat er behoefte is aan het structureel versterken van dit deel van de fondsenwerving. De culturele sector heeft veel mogelijkheden om de inkomsten uit nalatenschappen te laten groeien. Het heeft een zeer betrokken, vaak hoger opgeleid en relatief vermogend publiek en ook bijzondere mogelijkheden om contact te leggen”.